Rapport_inzien Rapport_aanvragen

Kwaliteit en feedback

In mei 2011 heeft RapportNetPro het traject voor certificering conform de eisen van ISO 9001 met het Addendum voor validatie-instituten succesvol afgerond. Hiermee is bevestigd dat RapportNetPro werkt volgens de strenge eisen die door het Platform Normering Taxaties en Taxateurs zijn opgesteld.
 

Deze eisen hebben betrekking op een aantal zaken:

RapportNetPro hecht daarnaast veel waarde aan de mening van de gebruikers en is continu bezig met de monitoring van klantentevredenheid en verbetering van processen en ICT. Daarom horen wij graag uw mening! 

► Stuur ons uw feedback toe